Carreiro do Rollo

(2022) En Construción

O lugar onde se desenvolve o proxecto é no municipio de Salceda de Caselas. O rueiro atópase actualmente sen pavimentar (ou parcialmente pavimentado aínda que en moi mal estado) e con bastantes peches de leiras descoidados. A vexetación invade o rueiro en varios puntos, tanto a vexetación das leiras privadas como a mesma do rueiro. É manifesto o interese paisaxístico que ofrece o citado rueiro e a actuación prevista pretende solucionar, ao mesmo tempo, o déficit urbanístico actual á vez que realzar os valores que apunta. A actuación principal consistirá en pavimentar o rueiro con pedra natural. Adoquín basicamente en todo o seu trazado con colocación tradicional e pezas especiais en determinados puntos singulares. Será de vital importancia o trazado e deseño do novo saneamento dado que a zona actualmente presenta problemas de inundación. É este, o saneamento, un condicionante que inflúe notoriamente no aspecto final do rueiro. Préstase especial atención ao Castiñeiro existente. Única árbore presente no trazado. Consérvase e pretende poñer en valor a súa presenza configurando á súa ao redor a composición dunha nova praza pública na parte do rueiro con maior sección. Proxéctanse novas instalacións de iluminación, substituíndo as pouco afortunados farois actuais por balizas en todo o rueiro, achegando unha maior sensibilidade co trazado urbanístico e reforzando o carácter que se propón para o “novo” viario. Importantísima é a proposta de ordenación de todo o perímetro do rueiro nos seus lindes coas leiras privadas. Proponse conservar os interesantes muros de pastas de pedra tradicionais que balizan gran parte do trazado. Nalgúns casos proponse a rehabilitación de parte deles dado que o estado de conservación é moi deficiente. Exponse novos muros de peche das leiras en zonas onde necesariamente hai que expor unha contención de terras dado que actualmente invaden o viario. A contención e os seus novos muros de peche exponse en formigón armado con excepción dos muros de cachotería actuais que necesitan arranxo. Para estes muros tradicionais de cachotería proponse a rehabilitación integral co mesmo material e sistema de construción. Exponse a substitución dos peches de bloque de formigón sen rematar. O trazado viario actual e a súa relación coas leiras lindeiras de escasa densidade edificatoria representada por eses lindes construídos con materiais e sistemas tradicionais suxiren a posibilidade dun rueiro de interesante valor paisaxístico. O proxecto pretende realzar esta relación conservando na medida do posible ese carácter e completando a actuación coas necesidades dun urbanismo máis actual.

pregúntanos