Casa Bouzas

(2011) Reforma - En Proxecto

O noso cliente é un artista do barrio de Bouzas e pediunos que tirásemos todos os tabiques, polo menos todos os posibles. Por isto, casa Bouzas, quedou cos mínimos apoios necesarios para suxeitar o forxado superior. Esta vivenda é unha reforma integral dunha casa existente en Vigo. Ademais recibimos, por parte do noso cliente máis guapo, a petición de deseñar todo o interiorismo.

pregúntanos